Thu Hien Tuyen Chon

Quận 7 thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ . Nhạc Thu Hiền hay nhất chọn lọc 2013. Tuyển chọn thực hiện 3 đề tài lĩnh vực Khoa học sự sống. Đổi mới cách tuyển chọn để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện. Giã Bạn - Trung Đức Thu Hiền [Official MV HD] | NSND Thu Hiền Tuyển. Su dung kinh phi thuc hien De an tuyen chon tri thuc tre tinh nguyen